Начало » Училища 2018 » Спортно училище „Св. Климент Охридски” - Враца

Спортно училище „Св. Климент Охридски” - Враца

Спортно училище „Св. Климент Охридски” - Враца

Днес Спортно училище „Св. Климент Охридски” – Враца уверено следва пътя на своето успешно  развитие за съчетаване на българските образователни традиции и изискванията на новото време. Отличното качество на учебния процес осъществява  амбициите на висококвалифицирани преподаватели и специалисти по спортна подготовка.  В обучението се прилагат модерни образователни практики и методики. Учениците на Спортно училище „Св. Климент Охридски” - Враца участват  в национални и международни спортни прояви със спечелени призови спортни отличия. Историята на спортно училище  Враца е история на много победи. Училището е възпитало поколения спортисти – гордост за града и родината ни.
Училищната сграда разполага с модерно обзаведени  класни стаи с мултимедийна техника, два компютърни кабинета и обособен кабинет за интерактивно обучение със  SMART дъска. На учениците се  предоставя възможност за получаване на  стипендии за постигнати образователни резултати, за подпомагане на достъпа до образование и на ученици без родители.
За учениците е осигурено безплатно здравословно столово хранене. Предлага се лекарско обслужване и специализирана медицинска помощ. Изградена е система за видеонаблюдение. На учениците се предоставя възможност за ползване на средношколско общежитие.
Нашите ученици са подготвени за бъдещето. Те израстват отговорни млади хора с придобити знания и увереност за широка професионална реализация.
Ние сме убедени, че съдействаме за развитието на потенциала на всяко дете и правим това с грижа, положително отношение, мотивиране и подкрепа. Така нашите ученици придобиват увереност и знания, които им дават силата да продължат обучението си във ВУЗ.

Спортно училище „Св. Климент Охридски” гр.Враца обучава ученици  в прогимназиален етап от V до VІІ клас и гимназиален етап от VІІІ до XII  клас по общообразователна и специализирана подготовка по спортовете: борба, волейбол,  лека атлетика, плуване, спортна стрелба, футбол.

І. Прием за учебната 2018/2019 година
За  учебната  2018/2019 година Спортно училище „Св. Климент Охридски” - Враца обявява прием за ученици в V клас и за попълване на свободни места. Ученици се приемат след успешно положен приемен изпит за проверка на способностите по съответен вид спорт.

ІІ. Професионално образование с трета степен на професионална квалификация на професията „Помощник-треньор”    
За учениците от VІІІ до ХІІ  клас се провежда професионално обучение. Пълният курс на обучение дава право за явяване на държавни зрелостни изпити за средно образование и право за явяване на държавни изпити за трета степен на професионална квалификация по теория и практика на професията „Помощник-треньор”, специалност „Спорт”.

ІІІ. Училището предоставя следните възможности:
- Отлично качество на учебния процес.
- Професионално образование с трета степен на професионална квалификация по професия „ Помощник-треньор”.
- Обучение от висококвалифицирани преподаватели.
- Спортна подготовка на високо ниво.
- Участие в национални  и международни  спортни прояви.
- Участие в национални проекти и програми.
- Модерно обзаведени класни стаи. Компютърни кабинети.
- Интерактивно обучение.
- Здравословно безплатно  хранене.
- Възможност за целодневно обучение.
- Лекарско обслужване. Видеонаблюдение.
- Възможност за ползване на общежитие.


ІV. Контакти:
гр. Враца, ул. „Цар Обединител” № 9,
тел. 092 62 65 07/ 092 62 72 69    
http://www.sportno-vratsa.com                                    
e-mail: [email protected]         


ЗНАЕМ, МОЖЕМ, ПОБЕЖДАВАМЕ!
БЪДИ ЕДИН ОТ НАС!

Спортно училище „Св. Климент Охридски” - Враца
Спортно училище „Св. Климент Охридски” - Враца
Спортно училище „Св. Климент Охридски” - Враца
Спортно училище „Св. Климент Охридски” - Враца
Спортно училище „Св. Климент Охридски” - Враца
0 покажи коментарите
Още по темата:
Още от Училища 2018 »