Начало » Училища 2018 » СУ “Отец Паисий” - Враца

СУ “Отец Паисий” - Враца

СУ “Отец Паисий” - Враца

Средно училище „Отец Паисий“ – Враца е единственото в Северозападна България, което предлага разширена, профилирана и професионална подготовка в областта на музиката, изобразителното изкуство и хореографията. Средношколският смесен хор и танцовите състави към училището участват във всички културни прояви в града и областта и са носители на редица престижни награди. Съвместно с Община Враца училището организира ежегодно Национален пленер „Врачанска есен“, който събира млади художници от училища в страната.

Училището осигурява целодневна организация на учебния ден. Всички класни стаи са оборудвани със съвременна техника за интерактивно обучение.

От учебната 2016-2017 година в училището е разкрита професионална паралелка по професия Дизайнер, специалност Рекламна графика.

За учебната 2018/2019 година Средно училище „Отец Паисий“ – Враца обявява прием, както следва:

- І клас – една паралелка с 24 ученици, с предлагани от училището избираеми часове по български език и литература, музика, изобразително изкуство и хореография;

- V клас – една паралелка с 26 ученици, с предлегени от училището избираеми часове по математика, музика, изобразително изкуство и хореография.

- VІІІ клас – ½ паралелка с по професия танцьор, специалност „Български танци“, дневна форма на обучение, с полагане на изпит за проверка на способностите по хореография, балообразуващи предмети – изпити чрез тест по български език и математика, удвоена оценка от изпита за проверка на способностите и оценките от свидетелството за основно образование по БЕЛ и музика.

- VІІІ клас – ½ паралелка с по професия „Дизайнер“, специалност „Рекламна графика“, дневна форма на обучение, с полагане на изпит за проверка на способностите по изобразително изкуство, балообразуващи предмети – изпити чрез тест по български език и математика, удвоена оценка от изпита за проверка на способностите и оценките от свидетелството за основно образование по БЕЛ и изобразително изкуство.

Училището разполага с подготвени специалисти по предлаганите специалности, добра материална база и утвърдени традиции в обучението по изкуства.

Заявления за допускане до изпит за проверка на способностите се приемат в канцеларията на училището до 10.05.2018 година.

Враца, ул. “Ал. Стамболийски” 10, тел./ факс: 092 621045, 0882 446867, email: [email protected], както и на сайта на училището  www.otecpaisii.com

СУ “Отец Паисий” - Враца
СУ “Отец Паисий” - Враца
СУ “Отец Паисий” - Враца
СУ “Отец Паисий” - Враца
СУ “Отец Паисий” - Враца
0 покажи коментарите
Още по темата:
Още от Училища 2018 »