Начало » Училища 2018 » Профилирана природо-математическа гимназия „Академик Иван Ценов“ - Враца

Профилирана природо-математическа гимназия „Академик Иван Ценов“ - Враца

Профилирана природо-математическа гимназия „Академик Иван Ценов“ - Враца

От повече от четири десетилетия Профилирана природо-математическа гимназия „Академик Иван Ценов“ е училището, което категорично се е утвърдило като водещо сред всички останали във Враца и региона с качеството на образованието, което предлага, и нивото на подготовка на своите възпитаници. Учениците от V до XII клас, които се обучават в гимназията, разчитат на всеотдайния труд на висококвалифицирани и опитни преподаватели и получават възможност да реализират убедително възможностите и мечтите си.

Ученици от ППМГ „Академик Иван Ценов“ - Враца редовно печелят призови места в националните олимпиади и състезания по биология, физика, химия, математика, информатика.

В последните години представители на гимназията има и сред първенците на национални олимпиади по хуманитарните учебни дисциплини – история, философия, български език и литература, география.

Чуждоезиковото обучение в гимназията също е на най-високо ниво. Нашите възпитаници традиционно печелят всички състезания по английски и немски език, които се провеждат във Враца и региона.

Всеотдайност, компетентност, отговорност – това са трите ключа на успеха, на които разчитаме в работата с учениците, за да запазим и утре успехите, на които се радваме днес.

С разбирането, че добрата материална база е задължителна за доброто училище, ръководството на ППМГ - Враца работи за нейното обогатяване. Четирите компютърни кабинета, интерактивната „смарт“ класна стая, кабинетите по природни науки и математика, модерно оборудваните спортна зала и фитнес център в училището приемаме не само за даденост, но и за основа, която непрекъснато трябва да разширяваме и обогатяваме. Затова през тази година с помощта на Министерството на образованието и науката реализираме мащабен проект за въвеждане на смарт технологии в класните стаи, в които ще монтираме мултимедийни дисплеи, чрез които да стане възможно използването на електронни учебници в V, VI и VIIIклас.

За учебната 2018/2019 година Профилирана природо-математическа гимназия „Академик Иван Ценов“ ще приема ученици в следните паралелки:

ПЕТИ КЛАС:

Две паралелки за млади математически таланти (52 ученици)

Учениците ще имат възможност да изучават допълнително математика 4 часа седмично в V клас и 5 часа седмично в VI и VII клас през тригодишния курс на обучение, роботика и информационни технологии като факултативни учебни часове.

ОСМИ КЛАС:

Профил „МАТЕМАТИЧЕСКИ“

1 паралелка (26 ученици) Математика и информатика с интензивно изучаване на английски език;

1 паралелка (26 ученици) Математика  с интензивно изучаване на английски език.

 Профил „СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ”

1 паралелка (26 ученици) Информатика и ИТ с интензивно изучаване на английски език.

Профил „ПРИРОДНИ НАУКИ“

1 паралелка (26 ученици) Биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда с интензивно изучаване на  английски език;

1 паралелка (26 ученици) Биология и здравно образование с интензивно изучаване на  английски език.

 Допълнителна информация за сроковете и реда за кандидатстване, балообразуването и начина на класиране, както и за всичко, което ви интересува във връзка с ППМГ „Академик Иван Ценов“, може да търсите на сайта на училището, страницата му във Фейсбук, както и на телефон 092/ 624 169


Профилирана природо-математическа гимназия „Академик Иван Ценов“ - Враца
Профилирана природо-математическа гимназия „Академик Иван Ценов“ - Враца
Профилирана природо-математическа гимназия „Академик Иван Ценов“ - Враца
Профилирана природо-математическа гимназия „Академик Иван Ценов“ - Враца
Профилирана природо-математическа гимназия „Академик Иван Ценов“ - Враца
0 покажи коментарите
Още по темата:
Още от Училища 2018 »