Начало » Училища 2018 » Профилирана езикова гимназия “Йоан Екзарх”- Враца

Профилирана езикова гимназия “Йоан Екзарх”- Враца

Профилирана езикова гимназия “Йоан Екзарх”- Враца

С ЧУЖД ЕЗИК БЕЗ БАРИЕРИ В ЕВРОПА И СВЕТА

Профилирана езикова гимназия “Йоан Екзарх” е училище, обърнато към съвременните предизвикателства. В годините гимназията се утвърждава като институция, осигуряваща качествено образование и много добра образователна среда.

Какво ВИ предлага Профилирана езикова гимназия?

Просторна сградас отлични условия за обучение на учениците. Всяка класна стая е оборудвана с мултимедийна техника, свободен достъп до Интернет, WiFi и свързана с електронна информационна система. На разположение на учениците са специализирани кабинети, 2 компютърни зали, собствена спортна база с физкултурен салон и игрище на открито, както и  просторна Конферентна зала. Удобен за учениците е ученическият стол в сградата.

Гимназията дава на своите възпитаници качествена общообразователна подготовка и чуждоезиково обучение, включващо пет от основните европейски езици, което осигурява необходимия брой учебни часове  за кандидатстване във ВУЗ в България, Англия, Германия, Австрия, Холандия, Испания, САЩ ...

Високото ниво на подготовка се потвърждава ежегодно от изявите на талантливи ученици, както и от участието им в различни състезания, олимпиади, конкурси …

… и още … работа по национални и международни проекти …

Училището работи успешно по редица Национални програми и има богат опит в работата по международни проекти както на ЕС, така и по линия на Българо-Американската Комисия Fulbright.

Богатата палитра от допълнителни курсове и клубове по интереси гарантира на всеки ученик развитие на дарбите и уменията.

ПРИЕМ‘2018 НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VIIми КЛАС

ПРОФИЛ „ЧУЖДИ ЕЗИЦИ”

3 паралелки - 78 ученици

интензивно изучаване на Английски език с общ хорариум 1550 часа

II ри чужд език по избор (изучава се от 9 клас)

Немски, Френски, Испански, Руски език
общ хорариум 610 часа

профилиращ предмет по избор (изучава се от 11 клас)
общ хорариум 360 часа

ПРФЕСИЯ "АНИМАТОР В ТУРИЗМА"

СПЕЦИАЛНОСТ ТУРИСТИЧЕСКА АНИМАЦИЯ

1 паралелка - 26 ученици

с разширено изучаване на Английски език

IIри чужд език - по избор: Немски, Френски, Испански, Руски език

Аниматор в туризма: Посреща и придружава туристи и туристически групи, грижи се за тяхното настаняване и програма, осигурява им развлечения. Изнася познавателни лекции и беседи във връзка с посещаваните туристически обекти.

БАЛООБРАЗУВАНЕ:

Сбор от: УТРОЕНИЯ брой точки от теста по БЕЛ; брой точки от теста по математика; оценките по БЕЛ и по чужд език от свидетелството за основно образование, приравнени към точки

Максимален бал: 500 точки

Владеенето на чужди езици е мостът към лична и професионална реализация в живота, ключ за много врати, най-ценната визитна картичка.

УТРЕ ЗАВИСИ ОТ ДНЕШНИЯ ИЗБОР!


Профилирана езикова гимназия “Йоан Екзарх”- Враца
Профилирана езикова гимназия “Йоан Екзарх”- Враца
Профилирана езикова гимназия “Йоан Екзарх”- Враца
Профилирана езикова гимназия “Йоан Екзарх”- Враца
Профилирана езикова гимназия “Йоан Екзарх”- Враца
0 покажи коментарите
Още по темата:
Още от Училища 2018 »