Начало » Училища 2018 » СУ „Васил Кънчов” - Враца

СУ „Васил Кънчов” - Враца

СУ „Васил Кънчов” - Враца

Средно училище „Васил Кънчов” е образователна институция с утвърден авторитет, успешна стратегия и ясна визия за бъдещето. СУ „Васил Кънчов“ постига висока степен на успеваемост и ефективност на образователно-възпитателния процес, отличава се с толерантна и добронамерена атмосфера. В него работят висококвалифицирани професионалисти, с опит, с амбиции и отговорно отношение към работата си. Статутът на учебното заведение — средно училище, осигурява приемственост между начален, прогимназиален и гимназиален етап на образование.

   Обновената сграда с видеонаблюдение и охрана осигурява комфорт, спокойствие и отлична среда за работа на учениците. Изцяло е реновирана фасадата на училището, функционира хранителен блок и най- модерният в областта физкултурен салон. Изцяло е подменена парната инсталация и класните стаи са топли и уютни. Училището е едно от малкото в града, които имат библиотека, разполагаща с голям книжен фонд и компютри с непрекъснат достъп до интернет. Функциониращият в модерно обзаведен кабинет клуб „Кариера“ осигурява срещи със специалисти и работодатели, в интерактивна среда се провежда обучение по кариерно ориентиране за учениците от всички етапи на образование. Ученическият съвет предлага разнообразни форми на участие в училищния живот, самоуправление, изяви на регионално и национално ниво. В училището се работи по четири проекта от Европейска програма Еразъм+, като на учениците се дава възможност да пътуват, да се срещат и обучават съвместно със свои връстници от различни страни и континенти.

   Възпитаниците на училището имат възможност да се срещнат и разговарят с едни от най- успелите българи в инициативата гост- лекторски институт „Училището и бизнесът”. В училището са гостували над 50 лектори, част от които са: Алескандър Александров- вторият български космонавт, Слави Трифонов- шоумен, Николай Джамбазов- мореплавател, Нидал Алгафари, Иво Сиромахов, Любен Дилов- син, Екатерина Дафовска, Бетина Жотева, доц. Борислав Великов, проф. Божидар Димитров, Христо Мутафчиев, Мадлен Алгафари, Христо Димитров – директор на НФА „Българе“, Миролюба Бенатова и мн. др.

ПРИЕМ ПЪРВИ КЛАС

Необходими документи за приемане на учениците:
Копие от акт за раждане на детето;
Оригинал на Удостоверение за завършена подготвителна група;
Заявление за записване.

СУ “ВАСИЛ КЪНЧОВ”ОСИГУРЯВА ЗА СВОИТЕ УЧЕНИЦИ:

 • Самостоятелна сграда с модерно оборудвани класни стаи, постоянна охрана;
 • Целодневен режим на обучение, обедно хранене в обновен хранителен блок;
 • Внимание и грижа към индивидуалните потребности на децата;
 • Обучение по предприемачество по програмите на Джуниър Ачийвмънт България;
 • Богата извънкласна и извънучилищна дейност;
 • Училищен автобус, медицинско обслужване, подпомагане от ресурсен учител.

График на дейностите за приема на ученици в първи клас:

Подаване на заявления за прием за записване: от 31.03.2018г. до 31.05.2018г.

Обявяване на списък с класираните деца: от 04.06.18 г. до 12.06.18 г. /вкл./

Записване на класираните ученици за първи клас: до 15.06.2018г.

Попълване на свободни места за първи клас: до 15.09.2018г.

ПРИЕМ В ПЕТИ КЛАС

Необходими документи за приемане на учениците:
Копие от акт за раждане на детето;
Оригинал на Удостоверение за завършен начален етап;
Заявление за записване.

 

СУ “ВАСИЛ КЪНЧОВ”ОСИГУРЯВА ЗА СВОИТЕ УЧЕНИЦИ:

 • Задълбочена и качествена подготовка по общообразователните предмети от висококвалифицирани педагози.
 •  Целодневен режим на обучение.
 •  Обучение в атрактивна среда – уютни класни стаи, оборудвани с компютър, мултимедия  и достъп до интернет.
 •  Безплатен транспорт / училищен автобус/ за пътуващи ученици.
 • Столово хранене.
 • Медицинско обслужване.
 • Консултации със специалисти  педагози и психолози от ВТУ и др.

НАШИТЕ ПРЕДИМСТВА:

 • Традиционно много добри  резултати от НВО в VІІ клас – по-високи от средните за страната и областта;
 • Перспективно и конкурентно обучение по всички общообразователни предмети;
 • Разнообразни извънкласни и извънучилищни дейности;
 • Толерантност и специално внимание към всеки ученик.

 

График на дейностите за приема на ученици в пети клас:

Подаване на заявления за записване - от 02.04 до 31.05.2018г. вкл.;

Обявяване на списъци на класираните ученици - 06.06.2018г.;

Записване на класираните ученици от 07.06.2018г. до 08.06.2018г.;

Обявяване на свободните след първо класиране места - 11.06.2018г.;

Попълване на останалите свободни места - до 15.09.2018г.

 

ПРОФИЛИРАНА  ПАРАЛЕЛКА
СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ
ПРОФИЛ „ХУМАНИТАРНИ НАУКИ”

БАЛООБРАЗУВАЩИ ПРЕДМЕТИ:
Утроената оценка от двата модула на теста по БЕЛ от НВО;
Оценката от двата модула на теста по математика от НВО;
Оценките от Свидетелството за основно образование по БЕЛ и История и цивилизация.

НАШИТЕ ПРЕДИМСТВА:

 • Задълбочена подготовка по английски език, от ІХ клас избор на втори чужд език – немски или френски;
 • Конкурентно обучение по български език и литература, съвместна работа с Регионална библиотека „Хр. Ботев”;
 • Участие в международни проекти;
 • Стимулиране на индивидуалните интереси, способности и дарования на учениците в различни областта на литературата, историята, чуждите езици и изкуството;
 • Изграждане на творчески личности чрез участие в публични изяви, литературни четения, събеседвания, конференции и творчески срещи;
 • Високи резултати на ДЗИ;
 • Доказани резултати при кандидатстване в университети.

 

ЗА КОНТАКТИ:

гр. Враца 3000

ул. ”Хан Аспарух”  17

тел./ факс

092/62-05-27 директор

092/ 62-03-61 секретар

e-mail: [email protected]

web site: vasilkunchov.com


СУ „Васил Кънчов” - Враца
СУ „Васил Кънчов” - Враца
СУ „Васил Кънчов” - Враца
СУ „Васил Кънчов” - Враца
СУ „Васил Кънчов” - Враца
0 покажи коментарите
Още по темата:
Още от Училища 2018 »