Начало » Училища 2018 » Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство - Враца

Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство - Враца

Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство - Враца

Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство празнува своя  90-годишен юбилей през 2018 г..  Гимназията се гордее с амбициозните  си преподаватели, които осъществяват ясна, целенасочена, силна, активна, последователна и модерна образователна политика. Училището е включено в списъка на Министерство на образованието и науката за иновативни училища. То е едно от шестте иновативни училища в област Враца и единствено в страната в професионално направление „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“.

Ние първи осъществихме прием в дуална форма на обучение. Дуалната форма на обучение е присъствена форма. В XI и XII учебната практика се провежда в предприятие-партньор под ръководството на наставник. Обучаваме кадри с висок професионализъм и отлична реализация в търговията, ресторантьорството, месопреработвателната, млекопреработвателната,  хлебната и сладкарската индустрии. 

В училището от 12 години учениците прилагат иновативния метод на обучение – учебно-тренировъчна фирма.

Учениците ни усъвършенстват своите умения в Германия, Испания, Италия, Франция, Гърция и Канарските острови. От 2017 г. ПГТР  притежава Харта за мобилност в областта на професионалното образование и обучение, признание за 18-те реализирани проекти по програмите на Европейския съюз „Леонардо“, „Коменски“ и „Еразъм+“,  апогей в политиката на интернационализация на училището.

През 2018/2019 година в училището ще бъде осъществен прием в VIII клас, както следва:

1.Професионално направление "Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг", професия „Ресторантьор”,  специалност „Кетъринг” – трета степен на професионална квалификация

Дневна форма на обучение, 26 ученика

Общият  бал след VІІ клас e 500 точки.

Балообразуване и балообразуващи предмети:

- брой точки от националното външно оценяване по БЕЛ х 3;

- брой точки от националното външно оценяване по математика  х 1;

- оценка по  предмет, изучавани в VII клас, от свидетелството за основно образование чужд език;

- оценка по  предмет, изучавани в VII клас, от свидетелството за основно образование по  биология и здравно образование;

 

2.Професионално направление "Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг", професия „Готвач”,  специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки” – втора степен на професионална квалификация

Дневна форма на обучение, 26 ученика. Общият  бал след 7-ми клас e 500 точки.

Балообразуване и балообразуващи предмети:

- брой точки от националното външно оценяване по БЕЛ х 3;

- брой точки от националното външно оценяване по   математика  х 1;

- оценка по  предмет, изучавани в VII клас, от свидетелството за основно образование по химия и опазване на околната среда;

- оценка по  предмет, изучавани в VII клас, от свидетелството за основно образование по биология и здравно образование.

 

3.Професионално направление "Търговия на едро и дребно", Професия                „Търговски представител”,  Специалност „Търговия на едро и дребно” – трета степен на професионална квалификация

Дневна форма на обучение, 26 ученика. Общият  бал след 7-ми клас e 500 точки.

Балообразуване и балообразуващи предмети:

 

- брой точки от националното външно оценяване по БЕЛ х 3;

- брой точки от националното външно оценяване по математика  х 1;

- оценка по  предмет, изучавани в VII клас, от свидетелството за основно образование по БЕЛ;

- оценка по  предмет, изучавани в VII клас, от свидетелството за основно образование по география и икономика.

 

4. Професионално направление "Производство и преработка", професия „Техник-технолог в ХВП“, Специалност „Производство и преработка на мляко и млечни продукти“ – дуална форма на обучение,  трета степен на професионална квалификация

Дуална  форма на обучение, 26 ученика. Общият  бал след VІІ клас e 500 точки.

Балообразуване и балообразуващи предмети:

- брой точки от националното външно оценяване по БЕЛ х 3;

- брой точки от националното външно оценяване по   математика  х 1;

- оценка по  предмет, изучавани в VII клас, от свидетелството за основно образование по химия и опазване на околната среда;

- оценка по  предмет, изучавани в VII клас, от свидетелството за основно образование по биология и здравно образование.

 

ПГТР разполага с модернизирана учебна база - две учебни кухни, един учебен ресторант, два компютърни кабинета, кабинет на учебно-тренировъчните фирми, кабинет по компютърно счетоводство, библиотека, фитнес център, ремонтиран физкултурен салон, методичен кабинет и просторна аула за празници, срещи и семинари. Всички учители имат висше образование, образователно квалификационна степен „магистър“ и редица допълнителни професионални квалификации. Училището предлага настаняване в общежитие. Учениците получават  стипендия по успех, стипендия по доход или стипендия за ученици без един или двама родители. Учениците, които пътуват от други населени места ползват безплатен транспорт.

 

Учениците от ПГТР се реализират изключително успешно на пазара на труда още по време на обучението си, както и продължават образованието си във висши учебни заведения.

Враца, ул. „Христо Смирненски“ №3, тел. /факс: 092/64 80 46; 0879 219621,

e-mail: [email protected], www. pgtr-vratza.com    

Директор на ПГТР

инж. Румяна Петрова

Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство - Враца
Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство - Враца
Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство - Враца
Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство - Враца
Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство - Враца
0 покажи коментарите
Още по темата:
Още от Училища 2018 »