Начало » Училища 2018 » СУ „Козма Тричков“ - Враца

СУ „Козма Тричков“ - Враца

СУ „Козма Тричков“ - Враца

СУ „Козма Тричков“ е приемник на първото светско училище, отворено през 1822 година във Враца и носи името на търговеца Козма Тричков, който завещава значителна част от богатството си за развитие на образователното дело в града.

С дарените от прогресивно мислещия търговец средства е построена училищната сграда, която днес се е превърнала в един от символите на града. Интересен факт е, че там са снимани сцени от емблематичния български филм „Момчето си отива“ през 1971 г.

Девизът на училището е „Училище с традиции и поглед в бъдещето“, който сам по себе си говори за стремежа ни да бъдем актуални и да предлагаме обучение в отговор на потребностите на младите хора.

ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

ПРОФИЛ „ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ“ с интензивно изучаване на  английски език

1 паралелка, 26 ученици             

Срок на обучение – 5 години

ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ: Английски език, География и икономика, Информационни технологии.

БАЛООБРАЗУВАНЕ:

– удвоената оценка от НВО по български език и литература;

– удвоената оценка от НВО по математика;

– оценките по география и икономика и информационни технологии от свидетелството за основно образование.

Учениците усвояват различни аспекти на взаимодействието между икономиката и икономическото развитие, придобиват умения за икономическо поведение в динамична пазарна среда, знания по финансова грамотност  паралелно с развитие на чуждоезикови и дигитални компетентности.

Обучението е обвързано с придобиването на знания и практически умения, необходими за стартиране на бизнес, управление на ресурси и професионално развитие.

ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

3 паралелки с разширена подготовка по:

български език и литература и математика;

чужди езици – английски, немски, руски;

финансова грамотност.

Обучението на учениците осигурява качествено ниво на общообразователната и избираемата подготовка съобразно индивидуалните интереси и потребности на децата.

В СУ „Козма Тричков“ са предоставени възможности за участие на учениците в различни форми за изява на творческите им заложби и включване в извънкласни дейности по интереси. Училището активно си партнира с институции, изпълняват се съвместни проекти на национално и международно ниво.

В училището работят утвърдени педагози, които организират учебния процес чрез прилагане на съвременни образователни технологии с акцент върху личността на ученика. 

На разположение на учениците са: модерни компютърни кабинети, учебни кабинети с възможности за електронно учебно съдържание и интерактивно обучение, физкултурен салон и спортна площадка, зони за младежки дейности и общуване.  

Осигурени са безопасна и сигурна учебна среда, предоставят се възможности за получаване на стипендии, безплатен транспорт и столово хранене.

СУ „Козма Тричков“ - Враца
СУ „Козма Тричков“ - Враца
СУ „Козма Тричков“ - Враца
СУ „Козма Тричков“ - Враца
СУ „Козма Тричков“ - Враца
0 покажи коментарите
Още по темата:
Още от Училища 2018 »