Контакти

Враца,
ул. "Бенковски" 6

Управител:
Димитър Николов
тел./факс: 092/660150
e-mail: [email protected]

Главен Редактор:
Георги Александров
088/9902869
e-mail: [email protected]


Редактори:
Христина Андреева
e-mail: [email protected]

Репортери:
Силвия Борисова
e-mail: [email protected]

Спорт:
Емил Дамянов
Албена Каменова
e-mail: [email protected]

Реклама:
Мариана Димитрова
092/660150
0878111811
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]

Предпечат:
Ралица Василева
e-mail: [email protected]

Отговорен секретар:
Явор Иванов
e-mail: [email protected]


Счетоводно и адм. обслужване:
Камелия Тодорова
0877202227
092/660150
e-mail: [email protected]

Разпространение:
Петко Тодоров
0884180818
e-mail: [email protected]

Видин:
Недка Лилкова
0878373337
e-mail: [email protected]

Монтана:
Светла Иванова
0878807787
e-mail: [email protected]

Козлодуй
Румяна Георгиева
0893323501